Dead match

Jeden z najbardziej popularnych typów rozgrywki paintballowej na świecie. W czasie jej trwania uczestnicy zostają podzieleni na dwie, kilkuosobowe drużyny. Każda z nich otrzymuje specjalne elementy oznakowania, umożliwiające szybkie odróżnienie przyjaciela od przeciwnika. Zadaniem obydwu drużyn jest przede wszystkim szybka eliminacja wszystkich graczy drużyny przeciwnej. Jeśli czas gry dobiegnie końca, wygrywa zespół, który do tego momentu pokonał największą liczbę rywali.

Flaga

Na podstawie scenariusza tej rozgrywki powstało wiele innych, paintballowych gier. We “fladze” udział biorą dwie drużyny o dowolnej liczbie uczestników. Każdy z zespołów posiada oddzielną bazę oznaczoną chorągiewką. Celem rozgrywki jest zdobycie flagi przeciwnika, a następnie przeniesienie jej do naszej siedziby. Trzeba jednocześnie uważać na to, by nie pozwolić w tym samym czasie na zabranie naszej chorągiewki przez rywala.

Przesyłki

Gra wymagająca od uczestników doskonałej współpracy i zaangażowania. Podczas paintballowej rozgrywki zostają utworzone dwa zespoły o podobnej liczbie osób, które początkowo ustawiają się po dwóch przeciwnych stronach Pola. Zadaniem każdej drużyny jest zgromadzenie ukrytych przesyłek (trzech), a następnie przeniesienie ich do własnej bazy.

Ochrona VIP-a

W grze biorą udział osoba wcielająca się w rolę zakładnika, a także dwie drużyny: porywacze (terroryści) oraz ochroniarze (antyterroryści). W zależności od wyboru zespołu, misja polega na bezpiecznym przeprowadzeniu zakładnika przez pole lub odbiciu go.

Wybić wszystkich

Wszyscy uczestnicy rozgrywki zostają podzieleni na trzy drużyny, które rywalizują między sobą. Zadaniem każdego zespołu jest wyeliminowanie wszystkich przeciwników, dzięki współpracy i celności strzałów.

Zwiadowcy

Gra odbywa się w małych drużynach, najczęściej 5-osobowych. Uczestnicy otrzymują na początku specjalne kartki, na których muszą zapisywać swoją obecność w poszczególnych obszarach kontrolnych. Wygrywa drużyna z największą liczbą zdobytych punktów.