Imprezy integracyjneKwestie prawne

Integracja pracownicza, a dodatkowe dni wolne

By 25 lipca 2019 No Comments

Pracodawcy coraz częściej decydują się na organizację spotkań integracyjnych dla swoich pracowników. Wpływa to bardzo korzystnie nie tylko na późniejszą sprawną współpracę, ale także zachowanie przyjemnej atmosfery. Czy obowiązkową integrację można zaliczyć do dodatkowych dni wolnych, czy jednak jest ona traktowana jak normalny czas pracy?

Integracja w świetle prawa

Według Kodeksu pracy do czasu pracy zalicza się jedynie obowiązkowy wyjazd integracyjny. Należy on wtedy do dodatkowych obowiązków zatrudnionego, wyjaśnionych w art. 100 kp. Wszystkie tego typu wykonywane działania powinny być dokładnie wskazane i opisane przez pracodawcę w regulaminie pracy, aby móc egzekwować branie w nich udziału. Należy jednak zaznaczyć, że Kodeks pracy wprost nie uzasadnia rozliczania wyjazdów integracyjnych. Wspomniane są jedynie obowiązkowe szkolenia BHP, dlatego jeśli przedsiębiorca wymaga uczestniczenia w wyjeździe zapoznawczym, zobowiązany jest do uściślenia tego w regulaminie swojego zakładu. Co w sytuacji zachowania dobrowolności? Zabawa integracyjna pozostaje wtedy jedynie możliwością ciekawszego spędzenia czasu z współpracownikami i nie zalicza się do czasu pracy.

Rekompensata – od czego zależy?

Uzyskanie rekompensaty od pracodawcy za udział w integracji jest możliwe wyłącznie przy wyjazdach obowiązkowych. W takiej sytuacji pracownik nie może nie zgodzić się na swój udział w wydarzeniu, a przedsiębiorca nie ma możliwości odmówienia wynagrodzenia mu tego w postaci dodatkowych dni wolnych. Termin przydzielenia takowych dni jest ograniczony zgodnie z art. 151 kp, przykładowo: pracodawca na odpłacenie się za integracyjną sobotę ma czas równy czasowi okresu rozliczeniowego. A czy skoro wyjazd poza czasem pracy jest nieunikniony, można zatem domagać się rozliczenia go na zasadzie nadgodzin? Otóż nie ma takiej możliwości, ponieważ pomimo pozostawania do dyspozycji pracodawcy nie wykonuje się pracy.

Zalety wzięcia udziału w wyjeździe

Nawet gdy przedsiębiorca nie zobowiąże do integrowania się z pozostałymi, zalet przemawiających za wzięciem w tym udziału jest naprawdę wiele. Oderwanie się od pracy zawodowej, a także możliwość poznania z zupełnie innej strony osób, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Na takich wydarzeniach można zawrzeć nowe przyjaźnie, znajomości, nabyć nowe doświadczenia i wzbogacić się o mnóstwo wspaniałych wrażeń oraz wspomnień. Dodatkowo pracownik odczuwa silne poczucie przynależności do swojego miejsca pracy, może całkowicie zresetować umysł, a także nabrać świeżej motywacji do działania. Luźna atmosfera sprzyja także szczerym rozmowom i wyjaśnieniu nieporozumień z przeszłości.

Integracja to czas, kiedy pracownicy zostają docenieni, pracodawca okazuje w ten sposób swoje zaangażowanie i troskę o dobrą atmosferę w biurze. Dobrze zaplanowany wyjazd może przynieść naprawdę wymierne efekty nie tylko na płaszczyźnie funkcjonowania współpracy między zatrudnionymi, ale także lepszego rozwoju całej firmy.