Kwestie prawne

Koszty i przychody podatkowe a impreza integracyjna

By 21 maja 2019 No Comments

Przed podjęciem decyzji o zorganizowaniu integracji dla pracowników wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy istnieje możliwość uzyskania zwrotu poniesionych kosztów. Kwestia ta jest uzależniona od charakteru wydarzenia oraz sposobu zatrudnienia uczestników. Co warto wiedzieć o kosztach i przychodach podatkowych w kontekście przygotowywania imprezy integracyjnej?

Impreza integracyjna a podatek

koszty-i-przychody-podatkoweZgodnie z nowymi ustaleniami prawnymi, wszelkie wydatki związane z organizacją integracyjnego eventu dla firmy można uznać za koszty podatkowe tylko wtedy, gdy są nakładami ponoszonymi na rzecz pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. Osoby biorące udział w wydarzeniu, które wykonują swoje obowiązki według zapisów umowy zlecenia lub umowy o dzieło niestety, w rozumieniu fiskusa nie mają uprawnień do tego, by zostać zakwalifikowane do szeregu podmiotów podlegających zwrotowi kosztów opodatkowania. Co równie istotne, impreza integracyjna nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu jeśli została sfinansowana dzięki pomocy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub będą w niej brały udział osoby spoza firmy, na przykład kontrahenci, a także tak zwana reprezentacja, czyli jedynie część całego zespołu.

Integracja i przychody dla pracownika

Aby spotkanie integracyjne było uznane za prawidłowo wpisujące się w definicję sformułowaną w treści przepisów podatkowych, konieczne jest spełnienie przynajmniej kilku warunków. Po pierwsze, tego rodzaju wydarzenie powinno wiązać się z potencjalnym przychodem nie tylko przypisanym pracodawcy, lecz także pracownikowi. Chodź brzmi to dość zagadkowo, sprawa jest stosunkowo prosta i dotyczy przede wszystkim specyficznego rodzaju indywidualnych korzyści, między innymi możliwość przyjemnego, atrakcyjnego spędzenia czasu, odpoczynku od pracy oraz polepszenia atmosfery w firmie. Po drugie natomiast, według Trybunału Konstytucyjnego uczestnictwo pracownika w imprezie integracyjnej powinno być całkowicie dobrowolne i poprzedzone wyrażeniem przez niego zgody.

Jak odliczyć VAT od kosztów integracji?

Odliczenie wydatków poniesionych w wyniku zorganizowania imprezy integracyjnej dla pracowników jest uzależnione od zasady, zgodnie z którą wysokość odliczenia VAT musi odzwierciedlać rzeczywistą część wydatków poniesionych podczas wykonywania czynności opodatkowanych. Niestety, do tej grupy nie zaliczają się opłaty przeznaczone na zakup jedzenia, napojów, czy noclegów w hotelach, odpisać można za to innego rodzaju usługi gastronomiczne, w tym catering. Jeśli chcemy otrzymać zwrot kosztów za przygotowanie imprezy integracyjnej musimy pamiętać o tym, by zachować odpowiednią dokumentację, obejmującą faktury, bilety wstępu oraz listę obecności.

Zadbanie o zwrot kosztów i przychodów podatkowych to niełatwa część organizowania integracji w każdej firmie. Aby rozliczanie eventu przebiegło zgodnie z planem, warto wcześniej sprawdzić, jakiego rodzaju usługi podlegają finansowaniu. Poza tym, trzeba również wziąć pod uwagę sposób zatrudnienia poszczególnych osób w firmie i spojrzeć na wymierne korzyści integracji z punktu widzenia pracownika.